User Log On
Gallery

The Vietnamese District The Vietnamese District

Church Staff Church Staff

Mục Sư Lê Vĩnh Thạch - GHT/ District Superintendent - ghvnhk.org@giaohat

Nhiệm kỳ 2016-2020
 
Mục Sư Huỳnh Văn Linh - Thư Ký / District Secretary

Nhiệm kỳ 2016-2020.
 
Mục Sư Bùi Tất Nhuận - Thủ Quỹ / District Treasurer - sbcglobal.net@jlbui

Nhiệm kỳ 2018-2022.
 
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ - Nghị Viên / Member - at - Large

Nhiệm kỳ 2016-2020.
 
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh - Nghị Viên / Member - at - Large

Nhiệm kỳ 2018-2022.
 
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên - Nghị Viên / Member - at - Large

Nhiệm kỳ 2016-2020.
 
Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính - Nghị Viên / Member - at - Large, Đoàn Trưởng ĐNG

Nhiệm kỳ 2018-2022