VIETNAMESE DISTRICT CONFERENCE- 45

Posted on Tue, Jun 9, 2020:

Kính thưa quí tôi tớ Chúa,

 Ban Tổ Chức Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 45 xin kính gửi quý tôi tớ Chúa link tham dự Hội Đồng dưới đây:
 

https://youtu.be/iRt_N7fhuHw

 


©2021, The Vietnamese District