User Log On
Gallery

The Vietnamese District The Vietnamese District

Site News Site News

Current News

Title Date #Views
HOI DONG MUC SU TRUYEN DAO
February 10-12, 2020 - Murrieta, California
Oct 3, 2019 47
HDGH 45
Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 45 từ Thứ Sáu 26/6/2020 đến Thứ Ba 30/6/2020 tại Chapman University, California.
Sep 6, 2019 135
Lời Sự Sống
Sứ Điệp của Mục Sư Giáo Hạt Trưởng - HĐGH 44
Jul 24, 2019 205
HDGH 44- Abide In Christ - Dr. John Stumbo
Message của Dr. Stumbo, President of the C & MA
Jul 23, 2019 158
Photos - HDGH 44
Hình ảnh Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 44.
Jul 10, 2019 241
Bao Thong Cong
Số 226. Xin Quí vị bấm vào Article Attachement để open Báo Thông Công.
Article Attachment
Jul 6, 2019 322
HDGH 44 - HIGHLIGHT VIDEO CLIP
Tạ ơn Chúa về những gì Chúa đã làm qua kỳ Hội Đồng này.
Jul 2, 2019 370
District Conference - HDGH 44
Kính mời quý tôi con Chúa đón theo dõi suốt chương trình Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 44 qua Youtube Video Live từ tối thứ sáu 28 tháng 6 đến tối thứ ba 2 tháng 7.
Jun 20, 2019 1590

Past News

Title Date #Views
General Program - District Conference 44
Chương Trình Tổng Quát Của Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 44
Article Attachment
Jun 25, 2019 674
Notify me of new articles: Subscribe By Email Subscribe By RSS